Solicitude de voto telemático para as primarias de OURENSE MELLOR

PLATAFORMA CIDADÁ POR UN OURENSE MELLOR

Para solicitar o voto telemático soamente tes que cubrir este formulario: